Průchod: Cybernetics and Robotics - Passage through study, Plán: Cybernetics and Robotics

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Cybernetics and Robotics | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Cybernetics and Robotics
Doporučený průchod: Cybernetics and Robotics - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3M35LSY1 Linear Systems 3P+2S EN Z,ZK Z 6 Hušek P.   13135
P BE3M38DIT1 Diagnostics and Testing 2P+2L EN Z,ZK Z 6 Šmíd R.   13138
PV   Compulsory elective subjects of the programme - Group 1         6      
PV   Compulsory elective subjects of the programme - Group 2         6      
V   Elective subjects         6      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3M33ARO1 Autonomní robotika 2P+2L EN Z,ZK L 6 Zimmermann K.   13133
P BE3MPVTY1 Teamwork 0P+4C EN Z L 6 Drábek T.   13138
PV   Compulsory elective subjects of the programme - Group 1         6      
PV   Compulsory elective subjects of the programme - Group 2         6      
V   Elective subjects         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3MPROJ6 Project 0p+6s EN Z Z 6     13000
PV   Compulsory elective subjects of the programme - Group 1         6      
PV   Compulsory elective subjects of the programme - Group 2         12      
V   Elective subjects         6      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 30     13000


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)