Průchod: Kybernetika a robotika - průchod studiem, Plán: Kybernetika a robotika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Kybernetika a robotika
Doporučený průchod: Kybernetika a robotika - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3M35LSY1 Lineární systémy 4P+2C CS Z,ZK Z 6 Hušek P.   13135
P B3M38DIT1 Diagnostika a testování 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Šmíd R.   13138
PV   Povinně volitelné předměty programu - skupina 1         6      
PV   Povinně volitelné předměty programu - skupina 2         6      
V   Volitelné odborné předměty         6      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3M33ARO1 Autonomní robotika 2P+2L CS Z,ZK L 6 Zimmermann K.   13133
P B3MPVTY1 Práce v týmu 0P+4C CS Z L 6 Drábek T.   13138
PV   Povinně volitelné předměty programu - skupina 1         6      
PV   Povinně volitelné předměty programu - skupina 2         6      
V   Volitelné odborné předměty         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B3MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z Z 6     13000
PV   Povinně volitelné předměty programu - skupina 1         6      
PV   Povinně volitelné předměty programu - skupina 2         12      
V   Volitelné odborné předměty         6      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 30     13000


Stránka vytvořena 30.5.2024 07:50:51, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)