Popis předmětu - B3MPVTY1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B3MPVTY1 Práce v týmu
Role:P Rozsah výuky:0P+4C
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Drábek T. Zakončení:Z
Přednášející:Osob je mnoho Kreditů:6
Cvičící:Drábek T., Drbohlav O., Hlinovský M., Mužák P., Šipoš M. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3MPVTY1

Anotace:

Týmová práce je základem většiny činností, které lidé ve firmách i v osobním životě vykonávají. V tomto předmětu si studenti mohou vyzkoušet, jak v týmu řešit technické zadání, jak spolupracovat, jak spolu komunikovat a jak řešit problémy například se zpožděním projektu, jak zahrnout do plánu vnější vlivy apod.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s řídicí částí projektu a chceme, aby si vyzkoušeli na reálném projektu symbiózu odborné a řídicí roviny projektu. Studenti by si měli uvědomit, že řídicí část, tedy například komunikace se členy týmu, vytváření plánů a dokumentace či prezentace výsledků v rozumné formě není zbytečná byrokracie, ale nedílná součást řešení.

Obsah:

Studenti v týmech pracují na jimi vybraném tématu (projektu) během celé výukové části semestru. Na začátku si vyjasní se zadavatelem, jakých cílů mají dosáhnout a následně na nich v týmu pracují. Během práce na projektu probíhá také několik akcí, které jsou uvedeny v harmonogramu. Svoje výsledky tým prezentuje v rámci závěrečných prezentacích před komisí a ostatními studenty. Harmonogram předmětu:
1. týden – odborná přednáška, sestavení týmů a výběr témat
2. týden – 1. konzultace (vyjasnění zadání), vytvoření oficiálního zadání
7. týden – 2. konzultace
14. týden – odevzdání závěrečné prezentace do systému Moodle
1. týden ve zkouškovém období – závěrečné prezentace

Osnovy přednášek:

Studenti se rozdělí na týmy, které řeší projekty, vypsané vyučujícími. Práce na projektech je kontrolována jak zadavatelem, tak koordinátory během konzultací. Pro získání zápočtu je nutné splnit cíle projektu - účastnit se konzultací, odevzdat výstupy požadované zadavatelem, odevzdat závěrečnou prezentaci a odprezentovat ji jako tým.

Osnovy cvičení:

Literatura:

Project Management Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2013, ISBN 1935589679, 9781935589679

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 30.11.2023 17:51:54, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)