Průchod: Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace, Plán: Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Komunikace a zpracování informace

Studijní plán: Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace
Doporučený průchod: Elektronika a komunikace - Komunikace a zpracování informace

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z,L 6 Sovka P.   13131
PV B2M32MKSA Mobilní komunikační sítě 2P + 2L CS Z,ZK Z 6 Bečvář Z.   13132
PV B3M35DRS Dynamika a řízení sítí 2P+2C CS Z,ZK Z 6     13135
V   Volitelné odborné předměty         11      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2M32BTSA Bezdrátové technologie 2P + 2L CS Z,ZK L 6 Bečvář Z.   13132
PV B2M37KDKA Kódování v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK L 6 Sýkora J.   13137
PV B2M37KASA Komprese obrazů a signálů 2P+2C CS Z,ZK L 6 Vítek S.   13137
PV   Povinně volitelné předměty programu         12      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z Z,L 6 Rund F.   13000
P B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 6 Vítek S.   13137
PV B2M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích 3P+1C CS Z,ZK Z 6 Sýkora J.   13137
PV   Povinně volitelné předměty programu         12      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
PV   Povinně volitelné předměty programu         6      


Stránka vytvořena 12.7.2024 15:50:49, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)