Popis předmětu - B2MPROJ6

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2MPROJ6 Projekt - project
Role:P Rozsah výuky:0p+6s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:Rund F. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z,L

Webová stránka:

/cz/education/semestralni-projekty.html

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již před počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolvování předmětu projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen zápočtem. Nabídka projektů /cz/education/semestralni-projekty.html Po rezervaci tématu kontaktujte vedoucího a požádejte jej o schválení rezervace. Potom následuje schválení na úrovni programu. Téma projektu si student vybírá před začátkem semestru na který má předmět zapsaný - pokud nemá schválené téma ani na konci druhého týdne semestru, je to důvodem pro neudělení zápočtu. Další informace na https://ek.fel.cvut.cz/pro-studenty/zaverecne-prace-statnice/

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Zápočet uděluje (nebo neuděluje) pověřená osoba po splnění (všech) následujících podmínek (jedná se o minimální podmínky, pracoviště/vedoucí je může zpřísnit, s konkrétními podmínkami seznámí studenta vedoucí před zadáním projektu):
1. Včasný výběr tématu a jeho schválení.
2. Splnění zadání a písemná prezentace výstupu (formu upřesní vedoucí práce, obvyklá je písemná zpráva s náležitostmi BP/DP, akceptovatelný je výstup i v podobě prezentačních slajdů). Doporučená je také ústní prezentace výstupů, podle možností daného pracoviště.
3. Vedoucí práce vloží hodnocení do systému pro projekty https://bpmpc.feld.cvut.cz/dsfel/app/semesterprojecttopic/index.xhtml - stručně zhodnotí projekt (splnění zadání, aktivitu studenta, formální úroveň výstupní zprávy) a zaškrtne zda má být zápočet udělen/neudělen. Termín podle zvyklostí daného pracoviště, nejpozději den před koncem zkouškového období.
Ve sporných a nejasných případech rozhoduje o udělení zápočtu garant předmětu.

Klíčová slova:

Projekt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 3
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 3
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 3
MPEK1_2018 Elektronika P 3
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace P 3
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 3
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy P 3
MPEK3_2018 Fotonika P 3


Stránka vytvořena 23.5.2024 15:51:59, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)