Popis předmětu - B2MPROJ6

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2MPROJ6 Projekt - project
Role:P Rozsah výuky:0p+6s
Katedra:13000 Jazyk výuky:CS
Garanti:Rund F. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z,L

Webová stránka:

/cz/education/semestralni-projekty.html

Anotace:

Samostatná práce ve formě projektu. Tema práce si student vybere z nabídky temat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Projekt bude obhajován v rámci předmětu. V rámci tohoto předmětu je možné (obvyklé) řešit dílčí problém diplomové práce. Proto doporučujeme zvolit si téma diplomové práce již před počátkem 3. semestru a jeho včasný výběr nepodcenit. Absolvování předmětu projekt musí mít jasně definovaný výstup, například technickou zprávu či programový produkt, který je ohodnocen zápočtem. Nabídka projektů /cz/education/semestralni-projekty.html Po rezervaci tématu kontaktujte vedoucího a požádejte jej o schválení rezervace. Další informace na https://ek.fel.cvut.cz/pro-studenty/zaverecne-prace-statnice/

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Klíčová slova:

Projekt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 3
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 3
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 3
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 3
MPEK3_2018 Fotonika P 3
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace P 3
MPEK1_2018 Elektronika P 3
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy P 3


Stránka vytvořena 2.12.2023 17:50:50, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)