Popis předmětu - B2M32BTSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M32BTSA Bezdrátové technologie
Role:P Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bečvář Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bečvář Z., Kocur Z., Mach P., Vojtěch L. Kreditů:6
Cvičící:Kocur Z., Kučerák J., Mach P., Vojtěch L. Semestr:L

Anotace:

Předmět seznamuje se základními principy a funkcemi bezdrátových sítí používaných v různých, nejen průmyslových, oblastech. Student pochopí architekturu, principy komunikace a protokoly používané jednotlivými technologiemi a získá přehled o jejich využitelnosti v praxi. Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových sítí budoucnosti.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice bezdrátových sítí, budou schopni řešit problémy spojené s nasazením těchto sítí, jejich provozem či vývojem komponentů bezdrátových sítí budoucnosti.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do bezdrátových sítí
2. Přístupové metody pro bezdrátové sítě
3. Směrování dat v bezdrátových senzorových sítích – metriky a protokoly
4. Wi-Fi – topologie, fyzická vrstva, přístup k médiu, přenos dat
5. Komunikace autonomních systémů
6. LPWAN/LPN protokoly pro IoT (LoRa/LoRaWAN, atd.)
7. Komunikace IoT zařízení v mobilních sítích
8. RFID – základní princip, fyzická vrstva
9. RFID – vývoj, technologie, komunikační řetězec
10. Low power komunikace na krátkou vzdálenost (Bluetooth, ZigBee, 6LoWPAN, atd.)
11. Návrh bezdrátových komunikačních systémů
12. Integrace bezdrátových sítí do prostředí TCP/IP
13. Bezdrátové komunikace v průmyslu, Průmysl 4.0
14. Souhrnný přehled, budoucnost bezdrátové komunikace

Osnovy cvičení:

1. Úvod
2. Metody přistupu k médiu
3. Směrování v bezdrátových sensorových sítích
4. Úvod do laboratorních úloh – zadání a vysvětlení laboratorních úloh
5. LAB 1. – skupina A – WiFi
6. LAB 1. – skupina B – WiFi
7. LAB 2. – skupina A – Komunikace V2X
8. LAB 2. – skupina B – Komunikace V2X
9. LAB 3. – skupina A – LoRaWAN
10. LAB 3. – skupina B – LoRaWAN
11. LAB 4. – skupina A – NB-IoT
12. LAB 4. – skupina B – NB-IoT
13. Náhradní měrění
14. Zápočet, náhradí měření

Literatura:

[1] O. Liberg, M. Sundberg, E. Wang, J. Bergman, and J. Sachs, “Cellular Internet of Things: Technologies, Standards, and Performance,“ Academic Press, 2018.
[2] H.Y. Wei, J. Rykowski, S. Dixit, "WiFi, WiMAX and LTE Multi-hop Mesh Networks: Basic Communication Protocols and Application Areas," Wiley, 2013.
[3] W.W. Dargie, C. Poellabauer, "Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice," Wiley, 2010.
[4] Kevin Townsend, C. Cufí, Akiba, R. Davidson, "Getting Started with Bluetooth Low Energy: Tools and Techniques for Low-Power Networking," O'Reilly Media, 2014.
[5] V. Coskun, K. Ok, B. Ozdenizci, "Near Field Communication (NFC): From Theory to Practice," Wiley 2012.
[6] K. Finkenzeller, D. Muller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication, 3rd Edition“, Wiley 2010.

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.).

Klíčová slova:

Bezdrátové technologie, Internet věcí (IoT), Komunikace automobilů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy P 2
MPEK6_2018 Mobilní komunikace P 2
MPEK1_2018 Elektronika P 2
MPEK8_2021 Komunikace a zpracování informace P 2
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů P 2
MPEK5_2018 Komunikační sítě a internet P 2
MPEK3_2018 Fotonika P 2
MPEK4_2018 Technologie internetu věcí P 2


Stránka vytvořena 19.6.2024 15:50:56, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)