Skupina předmětů - 2018_MOIPO2 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | K | M | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M32PST Pokročilé síťové technologie 2P + 2C + 4D CS Z,ZK Z 1 6 Boháč L.   13132
B4M36BSY Bezpečnost systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Pevný T.   13136
B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Kléma J.   13136
B4M01MKR Matematická kryptografie 4P+2S CS Z,ZK L 2 6 Velebil J.   13101
B4M36KBE Komunikační bezpečnost 3P+2C CS Z,ZK L 2 6 Vaněk T.   13132
B4M36ZKS Zajištění kvality software 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bureš M.   13136


Stránka vytvořena 30.3.2023 17:50:18, semestry: Z/2023-4, Z,L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)