Skupina předmětů - 2018_MOIPO1 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
N | P | S | V | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní 2P+2S CS Z,ZK Z 1 6 Míkovec Z.   13139
B4M39PUR1 Psychologie v HCI 2P+2S CS Z,ZK Z 1 6 Franc J.   13139
B4M39PTV Prostorová tvorba 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Karel M., Míkovec Z., Šafařík J.   13139
B4M39VIZ Vizualizace 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Čmolík L.   13139
B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Kléma J.   13136
B4M36ZKS Zajištění kvality software 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bureš M.   13136


Stránka vytvořena 29.5.2024 12:50:51, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)