Popis předmětu - B4M39PTV

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M39PTV Prostorová tvorba
Role:PO Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13139 Jazyk výuky:CS
Garanti:Karel M., Míkovec Z., Šafařík J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Karel M., Šafařík J. Kreditů:6
Cvičící:Karel M., Šafařík J. Semestr:L

Anotace:

Koncepce předmětu vychází z dlouholetých profesních zkušeností sochařů Mariana Karla a Josefa Šafaříka. Ateliérová zadání jsou koncipována tak, aby u studenta rozvíjela prostorový a tvarový cit s ohledem na jeho oborové zaměření. Předmět si neklade za cíl vychovat sochaře nebo designéra, jeho hlavní náplní je u něj za pomoci důmyslných prostorových zadání a etud vzbudit zájem o tvar, hmotu a jejich prostorovou charakteristiku. Dalším aspektem, na který je zde kladen důraz, je snaha "zvednout studenta od monitoru" a tvořit za pomocí elementárních technik jako je kresba a modelování - tvořit spontánně. Student je zde konfrontován se základními kompozičními a formotvornými principy tvarové psychologie.Ty si zde ověřuje v důmyslných kompozičních zadáních. Co je formát? Jak ho chápat? Jak jej překročit?

Osnovy přednášek:

1. Úvod do prostorově plastického studia (historie i současnost). Seznámení studentů s koncepcí a strukturou atelieru, jeho náplní a požadavků, které na ně budou v průběhu semestru kladeny.
2. Seznámení se základními pojmy tvarové psychologie, kompoziční zadání
3. Zákonitosti práce s materiálem - sochařská hlína
4. Hmota, objem, tvar; plný a prázdný prostor
5. Vypnutí objemu, celek, souvislosti
6. Rozvoj prostorové představivosti; formát, rám a ohraničení
7. Řád, rytmus, opakování, střídání, vybočení z řádu
8. Zkušenosti s materiálem a jeho zpracováním
9. Zadání semestrální úlohy
10. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení,...)
11. Diskuze nad návrhy a variantami sem. prací; konzultace prvních nápadů
12. Diskuze a konzultace nad technickou realizací v dílnách
13. Dotažení celku, finální úpravy, retuš
14. Vystavení semestrálních prací

Osnovy cvičení:

Předmět využívá zázemí sochařských a designérských dílen FA ČVUT. Průběh cvičení se dá rozdělit do následujících etap:
1. Práce v dílně, seznámení se s úkoly a postupy
2.-3.  První úloha: Seznámení se základními pojmy a principy tvarové psychologie.
4.-6.  Druhá úloha: Etudy inspirované vybranými Gestalt zákony.
7.-9.  Třetí úloha:. Aplikace formotvorných a kompozičních principů tvarové psychologie (formát, rám a ohraničení).
10.-14.  Semestrální úloha: Možnost individuálního zadání s vazbou na semestrální či diplomovou práci a případná spolupráce a participace na semestrálních úkolech studentů Designu FA ČVUT (mezioborová spolupráce).

Literatura:

1. Josef Hlaváček : Kompozice podle Rudolfa Arnheima ISBN: 8086039323 (brož) : bc
2. Gyorgy Kepes, S. Giedion, S. I. Hayakawa : Language of Vision : Courier Corporation, 1995 Počet stran: 228
3. Kulka Jiří: Psychologie umění ISBN: 9788024723297

Požadavky:

Klíčová slova:

tvarová psychologie, fyzický artefakt

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOI1_2018 Interakce člověka s počítačem PO 2


Stránka vytvořena 31.3.2023 17:50:04, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)