Skupina předmětů - 2015_BOIH - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | H | M | P | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 28   Min. předmětů: 0 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z   2     34101
B0B16ET1 Etika 1 2P+2C CS KZ Z 6 4 Slámečka V.   13116
B0B16FI1 Filozofie 1 2P+2S CS KZ Z 6 4 Zamarovský P.   13116
B0B16FIL Filozofie 2P+0S CS ZK Z,L 6 2 Zamarovský P.   13116
B0B16HTE Historie techniky a ekonomiky 2P+0S CS ZK Z,L 6 2 Efmertová M.   13116
B0B16HT1 Historie vědy a techniky 1 2P+2S CS KZ Z 6 4 Efmertová M.   13116
B0B16HI1 Historie 1 2P+2S CS KZ Z 6 4 Josefovičová M.   13116
B0B16MPS Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L 6 4 Fiala J.   13116
B0B16MPL Psychologie pro manažery 2P+0S CS ZK Z,L 6 2 Fiala J.   13116


Stránka vytvořena 27.2.2024 12:51:54, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)