Popis předmětu - B2M37ZV2A

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M37ZV2A Zvuková technika 2
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:CS
Garanti:Rund F. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Husník L., Rund F. Kreditů:6
Cvičící:Husník L., Rund F. Semestr:L

Anotace:

Tento předmět se zabývá pokročilými tématy týkající se zvukové techniky v nahrávacích studiích, jmenovitě prostorovou akustikou, snímáním, záznamem a reprodukcí multikanálových signálů, zpracováním digitálních zvukových signálů, jeho vlivem na vnímání, optimalizací signálů z psychoakustického hlediska.

Cíle studia:

Students acquire knowledge on fundamentals and applications of room acoustics and principles of sound signal processing in recording studio practice.

Osnovy přednášek:

1. Akustika uzavřených prostorů
2. Subjektivní a objektivní metody hodnocení akustiky prostoru
3. Metody úprav akustiky uzavřeného prostoru
4. Měřicí metody v prostorové akustice
5. Akustika malých prostor
6. Zvuková izolace prostoru
7. Ozvučování
8. Důsledky diskretizace signálu na vjem zvuku, dithering
9. Psychoakustická optimalizace zvukových signálů
10. Digitální záznam zvuku. Moderní záznamové formáty
11. Magnetický analogový záznam zvuku
12. Mechanický a optický analogový záznam zvuku
13. Metody rekonstrukce a restaurace archivních zvukových záznamů
14. Vícekanálové snímání zvuku, jeho zpracování a reprodukce v prostoru, komprese vícekanálových záznamů

Osnovy cvičení:

1. Úvod
2. Akustické pole v uzavřeném prostoru
3. Návrh akustických úprav
4. Akustická měření uzavřených prostorů
5. Exkurze do dozvukové komory
6. Auralizace - pomocná metoda návrhu v prostorové akustice
7. Subjektivní porovnání vícekanálových metod snímání zvuku
8. Analýza vlivu diskretizace zvukových signálů, signál nízké úrovně
9. Analýza metod psychoakustické optimalizace zvukových signálů (dithering, noiseshaping)
10. Noiseshaping vyšších řádů, sigma-delta modulace
11. Měření základních charakteristik záznamu zvukových signálů na CD, DVD a SACD
12. Parametry analogového záznamu zvuku, restaurování archivních nahrávek, odstranění typických artefaktů
13. Exkurze - výroba hudebních nosičů
14. Prezentace výsledků, zápočet

Literatura:

Kadlec, F.: Zpracování akustických signálů. Skripta. Praha: ČVUT, FEL. 2005. Kahrs, M.- Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1998. Talbot-Smith, M.: Audio Engineer's Reference Book. Oxford: Focal Press. 2002. Eargle, J. : Handbook of recording engineering. Springer 2006 Kolmer, F., Kyncl, J.: Prostorová akustika, SNTL/ALFA Praha 1980

Požadavky:

Základní znalosti problematiky na úrovni předmětu Zvuková technika (jeho absolvování ale není podmínkou zápisu předmětu).

Klíčová slova:

Prostorová akustika, zpracování akustických signálů

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK2_2018 Audiovizuální technika a zpracování signálů PV 2


Stránka vytvořena 1.3.2024 17:50:43, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)