Skupina předmětů - 2018_MBIOP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | D | L | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BAM31LET Lékařská technika 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Havlík J.   13131
B4M36SAN Statistická analýza dat 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Kléma J.   13136
BAM31BSG Biologické signály 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Čmejla R.   13131
BAM33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Kybic J.   13133
BMPROJ6 Diplomový projekt 0p+6s CS Z Z,L 3 6 Čmejla R., Fabián V., Kybic J.   13000


Stránka vytvořena 27.5.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)