Skupina předmětů - BSITMPV4 - Povinně volitelné předměty - zaměření Informační systémy a podnikání

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | M | P | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty - zaměření Informační systémy a podnikání
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 0   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B16FIP Finance a podnikání 2P+2S+2D   Z,ZK L 4 5 Starý O., Vašíček J.   13116
B6B16ISP Procesní řízení 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 5 Náplava P.   13116
B6B16ZMI Získávání marketingových informací 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 5 Pešek O.   13116
B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 2P+2S+2D   Z,ZK Z 6 5 Knápek J.   13116

Zaměření: Informační systémy a podnikání


Stránka vytvořena 4.3.2024 12:53:58, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)