Průchod: Specializace Technologické systémy - doporučený průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy 2018

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Technologické systémy

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy 2018
Doporučený průchod: Specializace Technologické systémy - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6 Mach P.   13113
P BD1M14SSE Strojní struktury elektráren 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Kočárník P.   13114
P BD1M15IAP Inženýrské aplikace 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5     13115
P BD1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5     13115
PZ BD1M13EKP Ekologie a materiály 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Kudláček I.   13113
PZ BD1M13SVS Simulace výrobních systémů 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5     13113

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Králík T., Starý O.   13116
PZ BD1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii 14KP+6KL CS Z,ZK L 5     13113
PZ BD1M14ESP Elektrické stroje a přístroje 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5     13114
PZ BD1M15TVN Technika vysokých napětí 14KP+6KL CS Z,ZK L 5     13115
PV   Povinně volitelné předměty specializace         10      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 5 Starý O.   13000
PZ BD1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5     13113
PZ BD1M13ASS Aplikace solárních systémů 14KP+6KL CS Z,ZK Z 5 Benda V.   13113
PZ BD1M14TVM Teorie a aplikace výkonových měničů 14KP+6KL CS Z,ZK L 5 Bauer J.   13114
PZ BD1M15PRE1 Přenos a rozvod elektrické energie 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5     13115
P   Humanitní předměty         5      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 22s CS Z L 25     13000
V   Volitelné odborné předměty         4      


Stránka vytvořena 22.5.2024 07:50:31, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)