kombinovaná forma studia - magisterský navazující na bakalářský program

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, energetika a management - 993374196005

Popis stránky:
Každé studium je rozděleno do několika etap (bloků). Některé obory jsou vyučovány jen v některých blocích, protože se obvykle jedná o specializace předchozích.

Studijní program: Elektrotechnika, energetika a management - 993374196005

kombinovaná forma studia - magisterský navazující na bakalářský program


magisterský navazující program

Elektrické pohony - MPEEM118     (Popis oboru)
Elektroenergetika - MPEEM218     (Popis oboru)
Technologické systémy - MPEEM318     (Popis oboru)
Management energetiky a elektrotechniky - MPEEM418     (Popis oboru)


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)