Průchod: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika - doporučený průchod studiem, Plán: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
Doporučený průchod: Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika - doporučený průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B01LAG Lineární algebra 28KP+6KC CS Z,ZK Z 8 Velebil J.   13101
P BD5B01MA1 Matematická analýza 1 28KP+6KC CS Z,ZK Z,L 8 Tkadlec J.   13101
P BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 14KP+6KC CS KZ Z 4     13114
P BD5B16MME Makro a mikroekonomika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 4     13116
P BD5B36PRP Procedurální programování (pro EEK) 14KP+6KC CS Z,ZK Z 6 Jelínek I.   13136

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 14KP+6KC CS Z,ZK L 6 Habala P.   13101
P BD5B01MA2 Matematická analýza 2 28KP+6KC CS Z,ZK L 8 Hájek P.   13101
P BD5B02FY1 Fyzika 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 7 Plocek J.   13102
P BD5B16MPS Manažerská psychologie 14KP+6KS CS Z L 4 Klesalová A.   13116
P BD5B31EO1 Elektronické obvody 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 5 Čmejla R.   13131
P BD5B34EPS Elektronika 14KP+6KL CS KZ L 4 Jirásek L.   13134

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B02FY2 Fyzika 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 7 Plocek J.   13102
P BD5B17EMP Elektromagnetické pole 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 Macháč J.   13117
P BD5B31EO2 Elektronické obvody 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 5 Hospodka J.   13131
P BD5B37PPC Programování v jazyce C/C++ 14KP+6KC CS KZ Z 4 Vítek S.   13137
PV   Povinně volitelné předměty         8      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B99IN1 Individuální projekt 0+4s CS Z L 4     13000
P BD5B01STP Statistika a pravděpodobnost 14KP+6KC   Z,ZK L 6 Helisová K.   13101
P BD5B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 Teplý T.   13134
P BD5B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 5 Haasz V.   13138
PV   Povinně volitelné předměty         8      
V   Volitelné předměty         4      

5. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BD5B99IN2 Individuální projekt 0+8s CS Z Z 8     13000
PV   Povinně volitelné předměty         16      
V   Volitelné předměty         4      

6. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BBAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis 12S CS Z L,Z 20 Čmejla R., Faigl J., Husák M., Vokřínek J., Zvánovec S.   13000
P BD5B16ZFM Základy finančního managementu 14KP+6KS CS Z,ZK L 4 Starý O.   13116
PV   Povinně volitelné předměty         4      


Stránka vytvořena 20.4.2024 17:50:40, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)