Popis předmětu - BD5B01MA2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD5B01MA2 Matematická analýza 2
Role:P Rozsah výuky:28KP+6KC
Katedra:13101 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hájek P. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Korbelář M. Kreditů:8
Cvičící:Korbelář M. Semestr:L

Webová stránka:

http://math.feld.cvut.cz/korbelar/ma2_dist/ma2_dist.htm

Anotace:

Tento předmět pokrývá úvod do diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných spolu se základními integrálními větami o křivkovém a plošném integrálu. V další části se probírají řady funkční a mocninné s přihlédnutím na Taylorovy a Fourierovy řady.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a základy teorie řad.

Osnovy přednášek:

Přednášky budou vedeny formou konzultací. Před konzultací je třeba si přečíst odpovídající kapitoly ze skript. Plán konzultací:
1. Funkce více proměnných, limita, spojitost. Směrové a parciální derivace, diferenciál a gradient.
2. Derivace složené funkce, derivace vyšších řádů. Jakobiho matice.
3. Lokální extrémy. Vázané extrémy, Lagrangeova metoda.
4. Dvojný a trojný integrál, Fubiniho věta a věta o substituci.
5. Křivkový integrál funkce, křivkový integrál pole, aplikace. Plošný integrál funkce a pole a jeho aplikace.
6. Gaussova, Greenova, Stokesova věta.
7. Fourierovy a mocninné řady.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Hamhalter J. Tišer J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných, ČVUT 2005.
2. Hamhalter J., Tišer J.: Integrální počet funkcí více proměnných, ČVUT 2005.
3. L. Průcha: Řady. ČVUT Praha, 2005.

Požadavky:

viz stránky přednášejícího: http://math.feld.cvut.cz/korbelar/ma2_dist/ma2_dist.htm

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKEEK_2016 Před zařazením do oboru P 2


Stránka vytvořena 10.12.2023 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)