Průchod: Obor Integrované elektronické systémy - průchod studiem, Plán: Otevřené elektronické systémy - Integrované elektronické systémy

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Integrované elektronické systémy

Studijní plán: Otevřené elektronické systémy - Integrované elektronické systémy
Doporučený průchod: Obor Integrované elektronické systémy - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M31AAS Analogové obvody a systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 5     13131
PO A8M34OEP Optoelektronika a fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Prajzler V.   13134
PO A8M34ICS Struktury integrovaných obvodů 2P+2C CS Z,ZK Z 5 Jakovenko J.   13134
PO A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Vedral J.   13138
V   Volitelné předměty         10      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 5 Husák M.   13134
PO A8M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 5 Voves J.   13134
PO A8M34ICD Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 5 Jakovenko J.   13134
PO A8M38MS Moderní senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 5 Platil A.   13138
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné předměty         6      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M36ACA Pokročilé architektury počítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 5     13135
V   Volitelné předměty         25      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 4.3.2024 09:56:38, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)