Popis předmětu - A8M34MST

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M34MST Mikrosystémy
Role:PO Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Husák M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Husák M., Kočí M. Kreditů:5
Cvičící:Bouřa A., Kočí M. Semestr:L

Webová stránka:

http://moodle.fel.cvut.cz/

Anotace:

Předmět se zabývá systémovou integrací uplatňovanou při návrhu digitálních a analogových systémů s uplatňováním systémového inženýrství, řeší propojení různých typů moderních elektronických systémů na čipu a externích. Ukazuje na nové možnosti realizace a aplikace integrovaných mikrosoučástí pracujících s různými principy a veličinami využívajícími především MEMS technologií, zvyšování spolehlivost se všemi jejími atributy. Předmět představuje moderní prvky - mikroaktuátory s různými principy jejich činnosti včetně základních aplikací v průmyslu, medicíně, regulaci, řízení automobilismu, apod. Jsou zde zmíněny základní prvky využití nanotechnologií a nanoelektronických struktur.

Osnovy přednášek:

1. Mikrosystém a mikrosystémové struktury, energetické domény
2. Aktuátory - základní využívané fyzikální a biochemické principy a mechanismy, scaling
3. MEMS a MOEMS struktury, konstrukce MEMS komponent a RF prvků (elektronické přepínače, filtry, optické
přepínače, laditelné kapacity a další)
4. Mikroaktuátory a jejich fyzikální principy a vlastnosti
5. Elektrostatické lineární a rotační aktuátory, manipulátory a mikromotory
6. Piezoelektrické mikroaktuátory, mikromotory a manipulátory
7. Mikroaktuátory s magnetickými a tepelnými principy
8. Optické a mechanické mikroaktuátory a mikropohony
9. Mikroaktuátory s chemickými a biochemickými principy, Lab-on-Chip, mikrospektrometry
10. Taktilní senzory a principy činnosti dotykových displejů, biometrické součásti
11. Taktilní senzory a principy činnosti dotykových displejů
12. Manipulátory a mikromotorky, využití pro řízení, mikroposuvy apod.
13. Mikrosystémové technologie (včetně MEMS)
14. NEMS nanostruktury s využitím nanomateriálů

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Husák,M.: Mikrosenzory a mikroaktuátory. Academia 2008
2. Fraden,J.: Handbook of modern sensors. American Institute of Physics, Woodbury 1997

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES3 Integrované elektronické systémy PO 2


Stránka vytvořena 31.3.2023 17:50:04, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)