Průchod: Softwarové inženýrství a technologie - společný 1. ročník, Plán: Softwarové inženýrství a technologie - společný 1. ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Softwarové inženýrství a technologie | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

bakalářský program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Softwarové inženýrství a technologie - společný 1. ročník
Doporučený průchod: Softwarové inženýrství a technologie - společný 1. ročník

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 2P+2S+2D CS Z,ZK Z 5 Tišer J.   13101
P B0B36ZAL Základy algoritmizace 2P+2C+8D   Z,ZK Z 6 Vokřínek J.   13136
P B6B36ZSO Základy softwarových projektů 2P+2C+5D CS KZ Z 5 Náplava P.   13136
P B6B38ZPS Základy počítačových systémů 4P+2L+2D CS Z,ZK Z 6 Novák J.   13138
P B6B39ZMT Základy multimediální tvorby 4P+4L+2D CS KZ Z 3 Berka R.   13139
P B6B39ZWA Základy webových aplikací 2P+2C+3D   Z,ZK Z 5 Klíma M.   13139

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P B6B01LAG Lineární algebra 4P+2C+2D   Z,ZK L 7 Velebil J.   13101
P B0B36DBS Databázové systémy 2P+2C+4D CS Z,ZK L 6 Řimnáč M.   13136
P B0B36PJV Programování v JAVA 2P+3C+7D CS Z,ZK L 6 Vokřínek J.   13136
P B6B36SMP Sběr a modelování požadavků 2P+3C+3D   Z,ZK L 6 Komárek M.   13136
P B6B36TS1 Testování softwaru 2P+2C+2D   Z,ZK L 5 Bureš M.   13136


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)