Subject description - B6B16ISP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B6B16ISP Business Process Management
Roles:V, PS, PV Extent of teaching:2P+2S+2D
Department:13116 Language of teaching:
Guarantors:Náplava P. Completion:Z,ZK
Lecturers:Kočí J., Náplava P. Credits:5
Tutors:Kočí J., Náplava P., Zoubek L. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B16ISP

Anotation:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou procesního řízení. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se všemi aspekty, které procesní řízení obnáší. Od definice procesu, rozdělení procesů, měření jejich výkonnosti, roli lidského faktoru až po způsoby a možnosti implementace procesního řízení za účelem automatizace nebo změny fungování společnosti. Zvláštní důraz je kladen na evidenci a řízení rizik. V rámci praktické části si studenti postupně projdou a procvičí fázi sběru a analýzy informací o zákazníkovi, fázi popisu chování zákazníka v notaci BPMN a fázi implementace vybraných procesů ve vybraném nástroji. Práce je založena na týmové spolupráci a aktivní komunikaci s virtuálním zákazníkem.

Study targets:

Absolvováním předmětu studenti získají přehled o procesním řízení, které je základem systematického přístupu k fungování libovolné organizace. Na základě tohoto systematického přístupu získají studenti reálný pohled na analýzu, návrh a možnou implementaci podpůrných informačních systémů a možný přístup k optimalizaci fungování jakékoliv organizace.

Content:

Výuka předmětu je rozdělena do dvou větších bloků:
1. blok - seznámení s problematikou proceního řízení a analytický pohled na procesní řízení.
2. blok - seznámení s nástroji pro automatizaci a implementační pohled na automatizaci vybraných procesů.
Studenti si nejprve projdou analytickou fází, kde si vyzkouší způsoby analýzy a popisu fungování organizace. Výstupem bude schopnost popsat procesy pomocí notace BPMN, která je čitelná jak běžnými uživateli, tak i vývojáři, kteří jsou na jejím základě schopni vytvořit aplikaci, automatizující vybrané procesy a činnosti organizace. Ve druhé části si týmově vyzkouší ve vybraném nástroji implementovat vybraný proces.

Course outlines:

1. Úvod, seznámení s problematikou BPM, aktuální stav, trendy.
2. Význam a přínosy BPM.
3. Klíčové ukazatele, KPI, vyhodnocování procesů v praxi.
4. Reengineering procesů, procesní optimalizace.
5. Procesní kancelář, procesní řízení v praxi.
6. Notace pro popis procesů - BPMN, UML, ARIS.
7. Nástroje pro popis a podporu BPM I a II.
8. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje I.
9. Životní cyklus BPM, prezentace vybraného nástroje II.
10. TEST
11. Důvody a způsoby měření procesů.
12. Rizika a jejich role v procesním řízení.
13. Enterprise Engineering, pokročilé zpsoby modelování, DEMO.
14. Prezentace implementace vybraného procesu a její přínosy.

Exercises outline:

1. Seznámení s náplní práce procesního analytika.
2. Procesní analytik a manger, simulátor INNOV8.
3. Analytický workshop I.
4. Analytický workshop II.
5. Základy modelování v notaci BPMN.
6. Pokročilé metody modelování procesů.
7. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
8. Životní cyklus BPM - praktické seznámení s nástrojem (hands-on-lab).
9. Zadání semestrálních projektů.
10. Práce na semestrálních projektech.
11. Práce na semestrálních projektech.
12. Rizika a jejich řízení - prezentace a obhajoba domácích prací.
13. Práce na semestrálních projektech.
14. Prezentace semestrálních projektů, uzavření semestru.

Literature:

Povinná literatura: Grasseová, M. a kol., Procesní řízení, 2008, Computer Press Šmída, F., Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě, 2007, Grada Publishing Grasseová, M. a kol., Analýza podniku v rukou manažera, 2010, Computer Press Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, 2012, Grada Publishing Řepa V., Procesně řízená organizace, Grada, 2012 Hammer, M. L. W. Hershman, Rychleji, levněji, lépe, Devět faktorů účinné transformace podnikových procesů, Management Press, 2013 Silver, B., BPMN Method and Style, 2nd Edition, with BPMN Implementer's Guide, Cody-Cassidy Press, 2011

Requirements:

Základní znalosti podnikové informatiky a informačních systémů. Základní znalosti o fungování firmy. Základy programování v Javascriptu + základní znalost SQL. Doporučená literatura: - Brealey R.A., Myers S.C., Teorie a praxe firemních financí, Praha: Victoria Publishing, 1994 - L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá, Podniková informatika -- Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi - 3., aktualizované vydání, GRADA, 2015 - Thau, D., Velký průvodce JavaScriptem, GRADA, 2009

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSIT_2021 Common courses PS 3
BPSIT3_2021 Business informatics PS 3
BPSIT Common courses PV 5
BKSIT Common courses PV 5
BPSIT_2021 Common courses PS 3
BPSIT1_2021 Enterprise systémy PS 3
BPSIT Common courses V 5
BPSIT Common courses V 5


Page updated 5.12.2023 14:54:51, semester: L/2022-3, Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)