Subject description - A0B04CIN

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04CIN Čínština
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jennings P., Lexa F., Lisá D. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04CIN

Anotation:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Student se seznámí s výslovností čínštiny, principy psaní čínských znaků a stavbou čínské věty. Společně s navazujícím předmětem Čínština 2 provede kurz postupně studenta nejčastějšími konverzačními situacemi, ve kterých se člověk může ocitnout při pobytu v Číně nebo na Tchaj-wanu.

Study targets:

Zvládnutí základů jazyka: výslovnosti čínských hlásek a tónů, používání zápisu pchin-jin, pravidel psaní čínských znaků, struktury čínské věty. Absolvent kurzu by měl ovládat základní čínské konverzační a zdvořilostní fráze a umět se zapojit do jednoduchých konverzačních situací. Rovněž by měl umět přečíst a napsat množství nejpoužívanějších čínských znaků.

Content:

Slovní zásoba (a odpovídající čínské znaky) a gramatika z lekcí 1 až 6 z učebnice Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. Vybrané čínské znaky z učebnice Teach Yourself Beginner's Chinese Script.

Course outlines:

1. Úvod: co je to obecná standartní čínština, kde se používá a jaký je zhruba systém čínského jazyka. Úvod do výslovnosti čínštiny.
2. Výslovnost čínštiny - pokračování a procvičování. Úvod do čínských znaků: jejich tvorba, psaní čínských slov.
3. Základní fráze, pozdravy, omluvy a poděkování, etc. Základní čínská věta - slovesný vs. adjektivální přísudek.
4. Představování se. Gramatika: tvoření otázek, tázací zájmena.
5. Procvičování základních konverzačních frází, psaní znaků. Jednoduché nápisy a cedule v čínských znacích.
6. Konverzace: národnost a původ. Gramatika: předložkové vazby. Procvičování výslovnosti a čínských znaků.
7. Čísla. Konverzace o rodině.
8. Procvičování gramatiky: částice "le" používaná pro vyjádření minulého času a dokončenosti, nový slovní druh - numerativy - používaný při počítání věcí.
9. Hodiny, data, části dne.
10. Procvičování čísel, hodin, etc. Gramatika: částice "le" používaná pro vyjádření změny stavu, zdvojování sloves pro zjemnění výpovědi.
11. Konverzace: plány do budoucna a různé činnosti.
12. Srovnávání. Gramatika: modální slovesa (chtít, muset, přát si...) a předložky.
13. Opakování probrané látky.
14. Závěrečný test.

Exercises outline:

Literature:

Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Mandarin Chinese. London: Hodder Education, 2003. Scurfield, Elizabeth & Song Lianyi. Teach Yourself Beginner's Chinese Script. London: Hodder Education, 2003.

Requirements:

Splnění závěrečného testu na 65%. Průběžná účast a aktivita při hodinách.

Keywords:

čínština, čínský jazyk, začátečníci

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPSIT Common courses V
BKSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V


Page updated 18.6.2024 17:51:23, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)