Subject description - A0B04JAP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04JAP Japanese
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jennings P., Lisá D., Novotná M. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04JAP

Anotation:

Kurz je určen pro studenty, kteří mají zájem seznámit se s netradičním jazykem, především však pro studenty, kteří se chystají vyjet do Japonska v rámci výměnných studijních pobytů. Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a úvod do znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

Study targets:

Cílem předmětu je seznámit studenty s netradičním jazykem a kulturou.

Content:

Studenti se během 1. semestru naučí obě japonské abecedy, hiraganu a katakanu, a úvod do znaků kandži. Získají schopnost základní komunikace v jazyce.

Course outlines:

1 Úvod do studia japonštiny, úvod do písma 2 Genki lekce 1 první část, hiragana 3 Genki lekce 1 druhá část, hiragana 4 Dokončení Genki lekce 1, Genki lekce 2 úvod, hiragana 5 Genki lekce 2 druhá část, hiragana a úvod do katakany 6 Genki lekce 2 třetí část, katakana 7 Genki lekce 3 první část, katakana 8 Genki lekce 3 druhá část, katakana 9 Genki lekce 3 třetí část, katakana 10 Genki lekce 3 čtvrtá část, Genki lekce 4 úvod, katakana 11 Genki lekce 4 druhá část, úvod do kandži 12 Genki lekce 4 třetí část, kandži 13 Genki lekce 4 čtvrtá část, opakování 14 Záverečné opakování

Exercises outline:

1 Úvod do studia japonštiny, úvod do písma 2 Genki lekce 1 první část, hiragana 3 Genki lekce 1 druhá část, hiragana 4 Genki lekce 1 třetí část, Genki lekce 2 úvod, hiragana 5 Genki lekce 2 druhá část, hiragana a úvod do katakany 6 Genki lekce 2 třetí část, katakana 7 Genki lekce 3 první část, katakana 8 Genki lekce 3 druhá část, katakana 9 Genki lekce 3 třetí část, katakana 10 Genki lekce 3 čtvrtá část, Genki lekce 4 úvod, katakana 11 Genki lekce 4 druhá část, úvod do kandži 12 Genki lekce 4 třetí část, kandži 13 Genki lekce 4 čtvrtá část, opakování 14 Záverečné opakování

Literature:

study materials will be provided

Requirements:

Nepředpokládají se žádné vstupní znalosti jazyka

Keywords:

japonština, hiragana, katakana

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPOES Common courses V
BPSIT Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V


Page updated 18.6.2024 05:51:17, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)