Subject description - A0B04S4

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04S4 Spanish Language 4
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Saláková D. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Lisá D., Lukešová A., Novotná T., Saláková D. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04S4

Anotation:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Zahrnuje gramatiku, konverzaci a poslechová cvičení na základě učebnice Aventura II. (1. až 4. lekce). Součástí kurzu je také úvod do reálií hispanoamerických zemí. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Study targets:

Po absolvování kurzu student ovládá španělský jazyk na úrovni A2 společného evropského referenčního rámce.

Content:

Rámcové pokrytí španělské gramatiky a slovní zásoby v rozsahu 1. až 4. lekce učebnice Aventura 2

Course outlines:

Gramatické okruhy: - neurčitá a záporná zájmena - nepřímý a přímý předmět - imperativ (vykání) - gerundium - slovesné vazby s infinitivem - imperfektum - tvoření příslovcí - použití por x para Slovní zásoba: - ubytování - obchody - nakupování - oblečení - životní prostředí - příroda - vyprávění

Exercises outline:

1. - Úvod. Opakování lekce 8 až 10 (Aventura I.)
2. - Lekce 1 - De cinco estrellas.
Rozkaz. Ubytování.
3. - Lekce 1 - Reklamace.
Ser/estar Yucatán. Pero/sino.
4. - Lekce 2 - De tiendas.
Neurčitá zájmena. Číslovky.
5. - Lekce 2. - Oblečení.
Přímý a nepřímý předmět. Nakupování online.
6. - Lekce 2. - Comercio Justo.
Sloveso parecer.
7. - Lekce 3. - Vaya fauna.
Časování nepravidelných sloves. Estar + gerundio.
8. - Lekce 3. - Zvířata.
Vyjádření pocitů.
9. - Lekce 3. - Las islas Galápagos
Spojky.
10. - Lekce 4. - ¡Cómo pasa el tiempo!
Imperfektum.
11. - Lekce 4. - Vyprávění v minulosti.
Slovesné vazby s infinitivem.
12. - Lekce 4. - Los incas.
Tvoření příslovcí.
13. - TEST
14. - Souhrnný přehled probraného učiva a doplnění.
Udělení zápočtů.

Literature:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Pe?aranda - Aventura 1. díl, Klett nakladatelství, Praha 2009.

Requirements:

Kurz navazuje na předmět Španělština III. Očekává se znalost španělského jazyka v rozsahu 1. až 10. lekce učebnice Aventura I.

Keywords:

španělština, pokročilí

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BKSIT Common courses V
BPSIT Common courses V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BEOES Open Electronic Systems V


Page updated 21.3.2023 15:50:56, semester: Z/2022-3, Z/2024-5, L/2022-3, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)