Subject description - A0B04F3

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04F3 French Language 3
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Krumpová A., Lisá D. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04F3

Anotation:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

Study targets:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Content:

Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty, kteří se tento jazyk již dříve učili, znají základní slovní zásobu a gramatické jevy a chtějí navázat na dosaženou úroveň. Studenti si zopakují základní fráze a způsoby dorozumění s cizojazyčným mluvčím a naučí se popsat jednoduché události a hovořit o tématech běžného života, napsat jednoduchý text.

Course outlines:

Týden 1,2: L12 - Opakování. Orientace v prostoru. Popis bytu. Týden 3,4: L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir. Týden 5,6: L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Os. zájmena v postavení předmětu přímého. Týden 7: Opakování. Test I. Týden 8,9: L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled. Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost. Týden 10,11: L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium. Zvratná slovesa. "Y" ve významu "tam". Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování. Týden 12: Opakování. Test II. Týden13,14: L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva. Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso "mettre". Oprava testu, zápočty.

Exercises outline:

Týden 1,2: L12 - Opakování. Orientace v prostoru. Popis bytu. Týden 3,4: L 13 - Une rencontre. Os. zájmena v předmětu přímém. Vouloir, venir. Týden 5,6: L13-Une rencontre. Pozvání. Povahové vlastnosti. Os. zájmena v postavení předmětu přímého. Týden 7: Opakování. Test I. Týden 8,9: L14-Paul téléphone a Sylvie. Pozdravy. Jak dlouho? Pouvoir. Os. zájmena v postavení předmětu nepřímého. Slovosled. Zájmena v rozk. způsobu.Číslovky 20-100. Blízká minulost. Týden 10,11: L15-Une lettre de Paris. Psaní dopisu. Studium. Zvratná slovesa. "Y" ve významu "tam". Sloveso prendre.Zájmena vztažná qui, que. Ne . que (jen, až, teprve). Opakování. Týden 12: Opakování. Test II. Týden13,14: L16 - Une panne d´essence. Vyprávění příběhu. Omluva. Pozvání (přijetí, odmítnutí). Dopravní prostředky. Passé composé. Zápor, slovosled při použití zájmena. Sloveso "mettre". Oprava testu, zápočty. Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Literature:

Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 12 - 16

Requirements:

Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Keywords:

Francouzština, mírně pokročilé studenty

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES_2020 Common courses V
BKSIT Common courses V
BPSIT Common courses V
BPOES Common courses V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BEOES Open Electronic Systems V


Page updated 30.11.2023 07:51:25, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, L/2022-3, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)