Skupiny předmětů s rolí PS - Povinné předměty specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Všechny tyto skupiny zastávají ve studijních plánech stejnou roli. U každé skupiny jsou zobrazeny požadavky na její splnění. Skupiny jsou řazeny abecedně.

Skupiny předmětů s rolí PS - Povinné předměty specializace

Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Compulsory subjects of specialization - specialization Bioinformatics 30 30 5
Compulsory subjects of specialization - specialization Image processing 30 30 5
Compulsory subjects of specialization - specialization Medical informatics 30 30 5
Compulsory subjects of specialization - specialization Signal processing 30 30 5
Povinné předměty - specializace Business Informatics 20 20 4
Povinné předměty - specializace Enterprise Systémy 21 21 4
Povinné předměty - specializace Technologie internetu věcí 21 21 4
Povinné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu 22 22 4
Povinné předměty specializace - specializace Bioinformatika 30 30 5
Povinné předměty specializace - specializace Lékařská technika 30 30 5
Povinné předměty specializace - specializace Zpracování obrazu 30 30 5
Povinné předměty specializace - specializace Zpracování signálů 30 30 5


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)