Skupina předmětů - 2021_BSITPS3 - Povinné předměty - specializace Business Informatics

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
M | P | T | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty - specializace Business Informatics
Min. kreditů: 20   Max. kreditů: 20   Min. předmětů: 4 Role: PS - Povinné předměty specializace
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B6B16ISP Procesní řízení 2P+2S+2D   Z,ZK Z 3 5 Náplava P.   13116
B6B16ZDA Základy datových analýz 2P+2S+4D CS Z,ZK L 4 5 Dobiáš M.   13116
B6B16MPR Metody pro plánování a rozhodování 2P+2S+2D   Z,ZK Z 5 5 Knápek J.   13116
B0B36TPA Tvorba podnikových aplikací 2P+2C CS KZ Z 5 5 Kadleček D., Náplava P.   13136

Specializace Business Informatics


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)