Skupina předmětů - 2018_MBIOEPS1 - Compulsory subjects of specialization - specialization Bioinformatics

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | C | M | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of specialization - specialization Bioinformatics
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PS - Povinné předměty specializace
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M33PAL Advanced Algorithms 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Průša D.   13133
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Franc V.   13133
BE4M35KO Combinatorial Optimization 3P+2C EN Z,ZK L 2 6     13135
BEAM36BIN Bioinformatics 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Kléma J.   13136
BE4M36MBG Molecular Biology and Genetics 3P+1C EN Z,ZK L 2 6 Pospíšek M.   13136


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)