Skupina předmětů - 2021_BSITPS4 - Povinné předměty - specializace Technologie internetu věcí

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | K | N | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty - specializace Technologie internetu věcí
Min. kreditů: 21   Max. kreditů: 21   Min. předmětů: 4 Role: PS - Povinné předměty specializace
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B32KTI Komunikační technologie pro IoT 2P + 2L + 2D CS Z,ZK Z 3 5 Vojtěch L.   13132
B6B32SOS Síťové operační systémy 2P + 2L + 2D   Z,ZK Z 3 5 Troller P.   13132
B0B37NSI Návrh systémů IoT 2P + 2L + 2D CS Z,ZK L 4 5 Vítek S.   13137
B2M32DSVA Distribuované systémy a výpočty 2P + 2C CS Z,ZK Z 5 6 Macejko P.   13132

Specializace Technologie internetu věcí


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)