Skupina předmětů - 2021_BSITPS2 - Povinné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty - specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu
Min. kreditů: 22   Max. kreditů: 22   Min. předmětů: 4 Role: PS - Povinné předměty specializace
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B39MM1 Multimedia 1 2P+2L+8D CS Z,ZK Z 3 6 Berka R., Rund F.   13139
BE4B39VGO Vytváření grafického obsahu 2P+2C+8D EN Z,ZK Z 3 6 Čmolík L.   13139
B0B39TVS Tvorba virtuálních světů 2P+4L+18D CS KZ L 4 4 Sedláček D.   13139
B0B39VAR Virtuální a rozšířená realita 2P+2C+8D CS Z,ZK Z 5 6 Sedláček D.   13139

Specializace Technologie pro multimédia a virtuální realitu


Stránka vytvořena 12.4.2024 15:50:43, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)