Skupina předmětů - 2018_MOIPO7 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
L | P | S | U | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Franc V.   13133
B4M36MAS Výpočetní teorie her 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Pěchouček M.   13136
B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Pěchouček M.   13136
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Kuželka O.   13136
B4M36LUP Logické usuzování a programování 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Železný F.   13136
B4M36UIR Umělá inteligence v robotice 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Faigl J.   13136


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)