Skupina předmětů - 2018_MOIPO6 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | D | E | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4M36DS2 Databázové systémy 2 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Prokop Y.   13136
B4M36ZKS Zajištění kvality software 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Bureš M.   13136
B4M36ESW Efektivní software 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Šišlák D.   13136
B4M36SWA Softwarové architektury 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Bureš M.   13136
B4M35PAG Paralelní algoritmy 2P+2S CS Z,ZK Z 3 6 Šůcha P.   13135
B4M36BSY Bezpečnost systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Pevný T.   13136


Stránka vytvořena 3.3.2024 17:52:11, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)