Skupina předmětů - 2018_MOIH - Humanitní předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
F | H | M | T
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanitní předměty
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 20   Min. předmětů: 0 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0M16FIL Filozofie 2 2P+2S CS Z,ZK Z,L   5 Zamarovský P.   13116
B0M16HVT Historie vědy a techniky 2 2P+2S CS Z,ZK Z,L   5 Efmertová M.   13116
B0M16HSD1 Hospodářské a sociální dějiny 2P+2S CS Z,ZK Z,L   5     13116
B0M16PSM Manažerská psychologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L   5     13116
B0M16TEO Teologie 2P+2S CS Z,ZK Z,L   5 Slámečka V.   13116


Stránka vytvořena 30.9.2023 15:50:40, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)