Skupina předmětů - 2018_MOIEPO9 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | O | S | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M36DS2 Database systems 2 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Prokop Y.   13136
BE4M36SAN Statistical data analysis 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Kléma J.   13136
BE4M36SMU Symbolic Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Kuželka O.   13136
BE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Čmolík L.   13139
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6 Franc V.   13133
BE4M36OSW Ontologies and Semantic Web 2P+2C EN Z,ZK Z 3 6     13136


Stránka vytvořena 21.5.2024 17:50:43, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)