Skupina předmětů - 2018_MBIOPPV3 - Povinně volitelné předměty

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | F | K | M | N | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně volitelné předměty
Min. kreditů: 24   Max. kreditů: 24   Min. předmětů: 4 Role: PV - Povinně volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BAM02FPT Fyzika pro diagnostiku a terapii 2P+2L CS Z,ZK   1 6 Fabián V.   13102
BAM02BIO Biosenzory 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Rezek B.   13102
BAM17EMC Základy elektromagnetické kompatibility 2P+2L CS Z,ZK Z   6 Kořínek T.   13117
B2M31AEDA Analýza experimentálních dat 2P+2C CS Z,ZK Z   6 Rusz J.   13131
BAM31AOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství 2P+2L CS Z,ZK L   6 Havlík J.   13131
BAM33NIN Neuroinformatika 2P+2C CS Z,ZK L   6 Novák D.   13133
B0M37FAV Fyziologie a modelování slyšení a vidění 2P+2C+4D CS Z,ZK Z   6 Vencovský V.   13137
BAM17EPM Aplikace elektromagnetických polí v medicíně 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Vrba J.   13117
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z,L 2 6 Sovka P.   13131
BAM31ZAS Zpracování analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Hospodka J.   13131
BAM36BIN Bioinformatika 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Kléma J.   13136
B4M36MBG Molekulární biologie a genetika 3P+1C CS Z,ZK L 2 6 Pospíšek M.   13136
B4M36SMU Symbolické strojové učení 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Kuželka O.   13136
BAM31ADA Adaptivní metody zpracování signálů 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Bortel R.   13131
BAM31MOA Modelování a analýza mozkové aktivity 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Hlinka J.   13131
BAM31NPG Neurofyziologie 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Jiruška P.   13131
BAM38KLS Konstrukce lékařských systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Holub J.   13138


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)