Skupina předmětů - 2018_MEEMPPS4 - Povinné předměty profilující specializace

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | F | M | O
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty profilující specializace
Min. kreditů: 44   Max. kreditů: 44   Min. předmětů: 9 Role: PZ - Povinné předměty zaměření
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M16FIU Finanční účetnictví 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Vašíček J.   13116
B1M16EVE Ekonomika výroby energie 2P+2S CS Z,ZK L 2 5 Beneš M.   13116
B1M16FIM1 Finanční management 2P+2S CS Z,ZK L 2 5 Starý O.   13116
B1M16MAR Marketing 2P+2S CS Z,ZK L 2 5 Pešek O.   13116
B1M16OVY Operační výzkum 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Knápek J.   13116
B1M16EKL Ekologie a ekonomika 3P+1S CS Z,ZK Z 3 5 Knápek J.   13116
B1M16MES Management energetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 3 5 Starý O.   13116
B1M16MNR Manažerské rozhodování 2P+2C CS Z,ZK Z 3 5 Knápek J.   13116
B1M16EKM Ekonometrie a ekonomické aplikace 2P+2S CS Z,ZK L 4 4 Lízal L.   13116

Specializace Management energetiky a elektrotechniky


Stránka vytvořena 29.5.2023 09:51:04, semestry: L/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, Z/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)