Skupina předmětů - 2018_MEEMP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | I | J | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 31   Max. kreditů: 31   Min. předmětů: 6 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Mach P.   13113
B1M14SSE Strojní struktury elektráren 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Kočárník P.   13114
B1M15IAP Inženýrské aplikace 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Kyncl J.   13115
B1M15PPE1 Prvky a provoz elektroenergetických soustav 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5 Müller Z.   13115
B1M16EKE1 Ekonomika elektroenergetiky 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Králík T., Starý O.   13116
B1MPROJ Projekt magisterský 0p+4s CS Z Z 3 5 Černohous J., Jandera J., Starý O., Vašíček J.   13000


Stránka vytvořena 21.6.2024 15:50:48, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)