Popis předmětu - B2M17MIMA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M17MIMA Mikrovlnná měření
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:6
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M17MIMA

Anotace:

Zejména v důsledku mimořádně rychlého rozvoje bezdrátových radiových datových přenosů (mobilních i stacionárních) roste i potřeba měření různých elektrických veličin v pásmu od stovek MHz až po desítky GHz. Předmět Mikrovlnná měření seznamuje studenty se všemi důležitými měřicími přístroji, měřicími zapojeními a metodami, které se v daném oboru používají. U všech měřicích přístrojů poznají studenti jejich vnitřní strukturu a principy činnosti, seznámí se i s různými měřicími zapojeními a optimálním nastavením. Probírány jsou i složitější měřicí sestavy, například ty určené k měření šumových a nelineárních parametrů. Cvičení jsou věnována praktickým měřením s využitím moderních měřicích přístrojů, při nich poznají studenti i řadu často používaných VF a mikrovlnných komponent, obvodů a subsystémů. Vedle obvodů si studenti změří i řadu digitálně modulovaných signálů.

Osnovy přednášek:

1. Měřené parametry, chyby měření, vliv impedančního přizpůsobení
2. Komponenty měřicích sestav - propojovací vedení, přechody, bezodrazové koncovky, atenuátory
3. Komponenty měřicích sestav - děliče výkonu, vazby, detektory, můstky
4. Mikrovlnné generátory a syntezátory
5. Měření frekvence
6. Měření výkonu
7. Skalární analyzátory
8. Vektorové analyzátory obvodů
9. Měření s-parametrů, vektorová kalibrace
10. Spektrální analyzátory
11. Měření nelineárních parametrů
12. Měření šumových parametrů a fázového šumu
13. Vektorový analyzátor signálů, měření digitálně modulovaných signálů
14. Mikrovlnné osciloskopy, měření v časové oblasti

Osnovy cvičení:

1. Obsah a organizace laboratorních prací
2. Skalární analyzátor - měření mikrovlnných integrovaných obvodů MMIC
3. Skalární analyzátor - měření vlnovodových obvodů
4. Vektorový analyzátor obvodů - měření s-parametrů
5. Vektorový analyzátor obvodů - měření IQ modulátoru
6. Vektorový analyzátor obvodů - měření rezonátorů
7. Měření nelineárních parametrů - měření generátoru, zesilovačů
8. Měření nelineárních parametrů - měření násobičů frekvence, směšovačů, limiterů
9. Měření šumového čísla parametrů - zesilovačů, pasivních prvků
10. Mikrovlnné osciloskopy - měření diagramu oka
11. Vektorový analyzátor signálů - měření EVM
12. Komplexní měření mikrovlnného systému
13. Komplexní měření mikrovlnného systému
14. Kontrola měřicích protokolů

Literatura:

Hoffmann K., Hudec P.: Vysokofrekvenční a mikrovlnná měření, skriptum ČVUT 2009. Teppati V., Ferrero A., Sayed M.: Modern RF and Microwave Measurement Techniques, Cambridge University Press 2013. Scott A. W., Frobenius R.: RF Measurements for Cellular Phones and Wireless Data Systems, John Wiley and Sons 2008. McCune E.: Practical Digital Wireless Signals, Cambridge University Press 2010. Další studijní materiály včetně přednáškových prezentací, návodů a protokolů k laboratorním úlohám budou na Moodle.

Požadavky:

Poznámka:

Předběžné údaje.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy PV 2


Stránka vytvořena 1.10.2023 07:51:15, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)