Skupina předmětů - 2016_MLAKEP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 6 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE9M38PSL Aircraft Avionics 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6 Roháč J.   13138
BE9M38PRM Project Management and Marketing 2P+1C EN Z,ZK Z 1 2 Roháč J.   13138
BE9M38TYP Team Project 0P+6C EN KZ L 2 6 Roháč J., Šipoš M.   13138
BE3M37LRS Aeronautical Radio Systems 2P+2L EN Z,ZK Z 3 6 Kovář P.   13137
BE9M38POL Aircraft Propulsion 3P+1C EN Z,ZK Z 3 5 Klesa J., Roháč J.   13138
BE9M38LKS Aircraft Structures and Materials 3P+1C EN Z,ZK Z 3 5 Theiner R.   13138


Stránka vytvořena 30.11.2023 17:51:54, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)