Skupina předmětů - 2016_BEEKP-K - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | F | I | L | M | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 111   Max. kreditů: 111   Min. předmětů: 21 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD5B01LAG Lineární algebra 28KP+6KC CS Z,ZK Z 1 8 Velebil J.   13101
BD5B01MA1 Matematická analýza 1 28KP+6KC CS Z,ZK Z 1 8 Tkadlec J.   13101
BD5B14ZEL Základy elektrotechnického inženýrství 14KP+6KC CS KZ Z 1 4     13114
BD5B16MME Makro a mikroekonomika 14KP+6KS CS Z,ZK Z 1 4     13116
BD5B36PRP Procedurální programování (pro EEK) 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 6 Jelínek I.   13136
BD5B01DRN Diferenciální rovnice a numerika 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 6 Habala P.   13101
BD5B01MA2 Matematická analýza 2 28KP+6KC CS Z,ZK L 2 8 Hájek P.   13101
BD5B02FY1 Fyzika 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 7 Plocek J.   13102
BD5B16MPS Manažerská psychologie 14KP+6KS CS Z L 2 4 Klesalová A.   13116
BD5B31EO1 Elektronické obvody 1 14KP+6KC CS Z,ZK L 2 5 Čmejla R.   13131
BD5B34EPS Elektronika 14KP+6KL CS KZ L 2 4 Jirásek L.   13134
BD5B02FY2 Fyzika 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 7 Plocek J.   13102
BD5B17EMP Elektromagnetické pole 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5 Macháč J.   13117
BD5B31EO2 Elektronické obvody 2 14KP+6KC CS Z,ZK Z 3 5 Hospodka J.   13131
BD5B37PPC Programování v jazyce C/C++ 14KP+6KC CS KZ Z 3 4 Vítek S.   13137
BD5B99IN1 Individuální projekt 0+4s CS Z L 4 4     13000
BD5B01STP Statistika a pravděpodobnost 14KP+6KC   Z,ZK L 4 6 Helisová K.   13101
BD5B34MIK Mikrokontroléry 14KP+6KL CS Z,ZK L 4 4 Teplý T.   13134
BD5B38EMA Elektrická měření 14P+6L CS KZ L 4 5 Haasz V.   13138
BD5B99IN2 Individuální projekt 0+8s CS Z Z 5 8     13000
BD5B16ZFM Základy finančního managementu 14KP+6KS CS Z,ZK L 6 4 Starý O.   13116


Stránka vytvořena 31.3.2023 09:51:34, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, Z,L/2022-3, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)