Skupina předmětů - BSITMP23-K - Povinné předměty programu 2. a 3.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | E | I | K | M | N | O | P | Ř | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 2. a 3.ročník
Min. kreditů: 64   Max. kreditů: 64   Min. předmětů: 13 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD6B01MAA Matematická analýza 14KP+6KC   Z,ZK Z 3 5     13101
BD6B16ZPD Základy podnikání 14KP+6KS CS Z,ZK Z 3 5 Dobiáš M.   13116
BD6B32PSI Počítačové sítě 14P + 6C   Z,ZK Z 3 5 Boháč L.   13132
BD6B36EAR Enterprise architektury 14KP+6KC CS KZ Z 3 5     13136
BD6B36OMO Objektový návrh a modelování 14KP+6KC   Z,ZK Z 3 6     13136
BD6B36PJC Programování v C/C++ 14KP+6KC CS KZ Z 3 4     13136
BD6B01PST Pravděpodobnost a statistika 14KP+6KC   Z,ZK L 4 4     13101
BD6B16INS Informační systémy 14KP+6KS CS KZ L 4 4     13116
BD6B36DSA Datové struktury a algoritmy 14KP+9KC   Z,ZK L 4 6     13136
BD6B36NSS Návrh softwarových systémů 14KP+6KC   Z,ZK L 4 5     13136
BD6B36RSP Řízení softwarových projektů 14KP+6KC   Z,ZK L 4 6     13136
BD6B16PIT Právo pro IT 14KP+6KS CS Z,ZK Z 5 4 Dobiáš M.   13116
BD6B32KAB Kryptografie a bezpečnost 14P + 6C   Z,ZK Z 5 5 Vaněk T.   13132


Stránka vytvořena 1.10.2023 07:51:15, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)