Skupina předmětů - MOESPO3 - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | M | N | O | P | S | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 45   Max. kreditů: 45   Min. předmětů: 9 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
A8M31AAS Analogové obvody a systémy 2P+2S CS Z,ZK Z 1 5     13131
A8M34OEP Optoelektronika a fotonika 2P+2L CS Z,ZK Z 1 5 Prajzler V.   13134
A8M34ICS Struktury integrovaných obvodů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 5 Jakovenko J.   13134
A8M38ASP Zpracování a digitalizace analogových signálů 2P+2L CS Z,ZK Z 1 5 Vedral J.   13138
A8M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 2 5 Husák M.   13134
A8M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Voves J.   13134
A8M34ICD Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 2 5 Jakovenko J.   13134
A8M38MS Moderní senzory 2P+2L CS Z,ZK Z 2 5 Platil A.   13138
A8M36ACA Pokročilé architektury počítačů 2P+2L CS Z,ZK Z 3 5     13135


Stránka vytvořena 15.4.2024 12:51:05, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)