Popis předmětu - A0B04FCE4

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04FCE4 Příprava na FCE 4
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:  Semestr:Z,L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04FCE4 /cz/education/bk/predmety/17/79/p1779206

Anotace:

Kurz je určen pro zájemce, kteří studovali na katedře jazyků předmět FCE1, FCE2 a FCE3 , nebo pro ty, jejichž vstupní znalosti jsou na dané úrovni dle sylabů, a kteří chtějí dosáhnout znalostí na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce složením mezinárodní zkoušky FCE na Britské radě. Kurz prohlubuje všechny jazykové dovednosti - mluvený projev, psaný projev, čtení, poslech, gramatiku i fonetiku. Pracuje s učebnicemi pro přípravu na tuto zkoušku určenými.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Kurz je zaměřen na posílení řečových dovedností (čtení, psaní, mluvení, poslech) a gramatiky. Studenti jsou díky autentickým textům konfrontováni s reálnými situacemi a v propracovaných cvičeních (gramatických, lexikálních, mluvních, poslechových, fonetických či zaměřených na četbu a psaní) vedeni k plynulému a přesnému vyjadřování..

Obsah:

Lekce 13-14 z učebnice Gold First

Osnovy přednášek:

Week 1 Who are you again Reading: Identity crisis, Speaking, Vocabulary: phrasal verbs with come Week 2 Who are you again Grammar: modal verbs, Vocabulary: useful phrases, Speaking Week 3 Who are you again Vocabulary: expressions with mind, Use of English Week 4 Who are you again Listening: multiple choice, Grammar: reflexive pronouns, Writing: informal email Week 5 Say what you mean Listening, Vocabulary: say, speak, talk, tell Week 6 Say what you mean Grammar: pronouns, Speaking: interview, Key word transformation Week 7 Say what you mean Reading: Inside a dogś world, Vocabulary: idioms-animals, Speaking Week 8 Say what you mean Grammar: subject/verb agreement, Use of English Week 9 Progress test 11 - 14 Week 10 Exam Maximizer - Additional Materials Week 11 Exam Maximizer - Additional Materials Week 12 Mock Test Week 13 Mock Test Revision Week 14 Evaluation of final test, credits

Osnovy cvičení:

Literatura:

Materiály:Newbrook, Jacky; Wilson, Judith; Acklam, Richard New First Certificate GOLD Coursebook (Longman, 2007)Unit 13- 14

Požadavky:

Studenti budou během seminářů aktivně pracovat a budou se na ně připravovat v rámci domácí přípravy. Počet povolených absencí je stanoven na dvě, vyučující však může řešit jednotlivé případy individuálně. Během semestru píší studenti tři testy dosáhnout 65% z daných bodů. Další požadavky specifikuje učitel při zahájení kurzu.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

FCE

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V


Stránka vytvořena 25.4.2024 09:51:12, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)