Popis předmětu - A0B04KS1

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04KS1 Španělská konverzace 1
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Juna Jennings P., Lisá D., Lukešová A., Novotná T. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04KS1

Anotace:

Kurz se zaměřuje na praktické použití jazyka a rozšíření slovní zásoby zejména ve vybraných konverzačních okruzích. U zájemců se předpokládá základní znalost gramatiky a slovní zásoby na jazykové úrovni A1-A2 evropského referenčního rámce. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium ve španělsky mluvících zemích. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Cíle studia:

Důraz se klade na získání větší jistoty v porozumění rodilým mluvčím a na zvýšení pohotovosti při vyjadřování ve španělštině. Aktivizují se již získané znalosti a dovednosti a rozšiřuje se slovní zásoba. V menší míře se opakuje a probírá i mluvnice.

Obsah:

Rámcové pokrytí slovní zásoby a konverzačních témat na úrovni A2/B1 společného evropského referenčního rámce.

Osnovy přednášek:

Reálie Španělska a Hispánské Ameriky. Zlepšení komunikačních schopností. Použití gramatiky v praxi. Slovní zásoba: -město, budovy -dopravní prostředky -cestování -vyprávění v minulosti -oslavy -biografie -zkušenosti

Osnovy cvičení:

1. - Město.
2. - Volný čas. Záliby.
3. - Denní rutina.
4. - Španělsko a Hispánská Amerika.
5. - Cestování.
6. - Vzdělání.
7. - Media
8. - Bydlení
9. - Jídlo. Restaurace.
10. - Nakupování.
11. - Biografie.
12. - Vyprávění v minulosti.
13. - Oslavy.
14. - Neformální španělština.

Literatura:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 2. díl, Klett nakladatelství, Praha 2010.
O. Macíková/L.Mlýnková: Domluvíte se španělsky?, NS Svoboda 2008

Požadavky:

Doporučená vstupní znalost jazyka na úrovni A1/A2 evropského referenčního rámce.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

španělština, konverzace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)