Subject description - A0B04KS1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04KS1 Spanish conversation 1
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jennings P., Lisá D., Lukešová A., Novotná T. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04KS1

Anotation:

Kurz se zaměřuje na praktické použití jazyka a rozšíření slovní zásoby zejména ve vybraných konverzačních okruzích. U zájemců se předpokládá základní znalost gramatiky a slovní zásoby na jazykové úrovni A1-A2 evropského referenčního rámce. Kurz je vhodný i pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium ve španělsky mluvících zemích. Pokud dojde k obnovení mimořádného stavu, přechází se na distanční výuku přes Microsoft Teams. V případě prokázané nákazy koronavirem nebo nařízené karanténě jsou studenti povinni kontaktovat vyučující (viz. příkaz rektora č. 21/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem).

Study targets:

Důraz se klade na získání větší jistoty v porozumění rodilým mluvčím a na zvýšení pohotovosti při vyjadřování ve španělštině. Aktivizují se již získané znalosti a dovednosti a rozšiřuje se slovní zásoba. V menší míře se opakuje a probírá i mluvnice.

Content:

Rámcové pokrytí slovní zásoby a konverzačních témat na úrovni A2/B1 společného evropského referenčního rámce.

Course outlines:

Reálie Španělska a Hispánské Ameriky. Zlepšení komunikačních schopností. Použití gramatiky v praxi. Slovní zásoba: -město, budovy -dopravní prostředky -cestování -vyprávění v minulosti -oslavy -biografie -zkušenosti

Exercises outline:

1. - Město.
2. - Volný čas. Záliby.
3. - Denní rutina.
4. - Španělsko a Hispánská Amerika.
5. - Cestování.
6. - Vzdělání.
7. - Media
8. - Bydlení
9. - Jídlo. Restaurace.
10. - Nakupování.
11. - Biografie.
12. - Vyprávění v minulosti.
13. - Oslavy.
14. - Neformální španělština.

Literature:

Kateřina Brožová, Carlos Ferrer Peñaranda - Aventura 2. díl, Klett nakladatelství, Praha 2010.
O. Macíková/L.Mlýnková: Domluvíte se španělsky?, NS Svoboda 2008

Requirements:

Doporučená vstupní znalost jazyka na úrovni A1/A2 evropského referenčního rámce.

Keywords:

španělština, konverzace

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES_2020 Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
BKSIT Common courses V
BPOES Common courses V
BPSIT Common courses V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V


Page updated 1.10.2023 07:51:43, semester: Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)