Popis předmětu - A0B04PZP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04PZP Příprava na pobyt německy
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Blahníková H., Jennings P., Lisá D. Semestr:*

Webová stránka:

http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/N/A0B04PZP/

Anotace:

Předmět je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí jazyka, kteří uvažují o studiu či práci v zahraničí v některé z německy mluvících zemí nebo se chystají na výjezd v rámci programu Erasmus.

Cíle studia:

Cílem kurzu je efektivní příprava na pobyt v německy mluvících zemích zaměřená především na nácvik řečových dovedností. Po absolvování tohoto kurzu mohou zájemci složit zkoušku na úrovni B2 SERR, která je požadována pro studium v německém jazyce v rámci programu Erasmus

Obsah:

Nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností a jejich využití v praxi

Osnovy přednášek:

Na cvičeních bude pravidelně probíhat nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností: čtení a poslech s globálním, selektivním i detailním porozuměním, písemný a samostatný ústní projev (monolog, dialog, diskuse) ve spojení s vybranou gramatikou.

Osnovy cvičení:

Na cvičeních bude pravidelně probíhat nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností: čtení a poslech s globálním, selektivním i detailním porozuměním, písemný a samostatný ústní projev (monolog, dialog, diskuse) ve spojení s vybranou gramatikou.

Literatura:

Materiály katedry jazyků

Požadavky:

Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí testu.

Poznámka:

Příprava na pobyt v německy mluvících zemích

Klíčová slova:

jazykový trénink, gramatika, poslech, čtení, mluvení, psaní, zkouška, komunikace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BKSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 21.5.2024 14:51:04, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)