Subject description - A0B04PZP

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04PZP Preparation for stay in Germany
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Blahníková H., Jennings P., Lisá D. Semester:*

Web page:

http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/N/A0B04PZP/

Anotation:

Předmět je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí jazyka, kteří uvažují o studiu či práci v zahraničí v některé z německy mluvících zemí nebo se chystají na výjezd v rámci programu Erasmus.

Study targets:

Cílem kurzu je efektivní příprava na pobyt v německy mluvících zemích zaměřená především na nácvik řečových dovedností. Po absolvování tohoto kurzu mohou zájemci složit zkoušku na úrovni B2 SERR, která je požadována pro studium v německém jazyce v rámci programu Erasmus

Content:

Nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností a jejich využití v praxi

Course outlines:

Na cvičeních bude pravidelně probíhat nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností: čtení a poslech s globálním, selektivním i detailním porozuměním, písemný a samostatný ústní projev (monolog, dialog, diskuse) ve spojení s vybranou gramatikou.

Exercises outline:

Na cvičeních bude pravidelně probíhat nácvik jednotlivých receptivních i produktivních řečových dovedností: čtení a poslech s globálním, selektivním i detailním porozuměním, písemný a samostatný ústní projev (monolog, dialog, diskuse) ve spojení s vybranou gramatikou.

Literature:

Materiály katedry jazyků

Requirements:

Pravidelná docházka do kurzu, plnění zadaných úkolů k probírané látce a úspěšné zvládnutí testu.

Keywords:

jazykový trénink, gramatika, poslech, čtení, mluvení, psaní, zkouška, komunikace

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BEOES Open Electronic Systems V
BPOES Common courses V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPSIT Common courses V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V


Page updated 19.5.2024 15:51:18, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)