Popis předmětu - A0B04R2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04R2 Ruský jazyk 2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Juna Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jarská V., Juna Jennings P., Lisá D., Pinková J. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04R2

Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruský jazyk začali dříve učit. Ovládají základy zvukové stránky ruštiny (výslovnost, přízvuk, intonace) i soustavy ruského písma a jednoduchou komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na obsah původního předmětu A0B04R1. Naposledy byl realizován v LS 2023. Současný kurz je vhodný i pro ty, které a kteří se jazyku věnovali na střední škole a chtějí si jej stále udržet v "kondici".

Cíle studia:

Cíl kurzu: Rozšíření slovní zásoby, znalosti dalších gramatických pravidel, ruských reálií a zdokonalení komunikativních dovedností.

Obsah:

Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R1. Naposledy byl realizován v LS 2023. Současný kurz je vhodný i pro ty, které a kteří se jazyku věnovali na střední škole a chtějí si jej udržet v "kondici" i nadále.

Osnovy přednášek:

Dle potřeb skupin Dle výběru témat vyučující

Osnovy cvičení:

Témata a situace: volný čas, pozvání, seznamování, dopisování, jak překonávat jazykové obtíže, žádost o informace, já a moje rodina, škola a studium, profese a povolání, zájmy. Gramatika: další slovesa v přítomném čase včetně zvratných a se změnou kmenové souhlásky, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen a podstatných jmen.

Literatura:

Jelínek, S. a kol.: Raduga po-novomu 1. Fraus, Plzeň 2009 Materiály k304 Výběrově dle učebnice Ruština nejen pro samouky, Ruština pro samouky, Klass1

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí 2 testů.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Klíčová slova:

Komunikace, slovní zásoba, gramatika

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
BEOES Otevřené elektronické systémy V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)