Subject description - A0B04R2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04R2 Russian language 2
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jarská V., Lisá D., Pinková J. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04R2

Anotation:

Kurz je určen pro studenty, kteří se již ruštinu začali dříve učit, ovládají základy zvukové stránky ruštiny (výslovnost, přízvuk, intonace) i soustavy ruského písma a jednoduchou komunikaci v běžných konverzačních situacích. Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R1

Study targets:

Cíl kurzu: Rozšíření slovní zásoby, znalosti dalších gramatických pravidel, ruských reálií a zdokonalení komunikativních dovedností.

Content:

Prohlubují se a rozšiřují dosavadní znalosti a schopnosti gramatiky a komunikace. Kurz navazuje na předmět A0B04R1

Course outlines:

1. týden: Opakování
2.-4.  týden: 5. lekce
5.-7.  týden: 6. lekce, 1. test
8.-10.  týden: 7. lekce
11.-13.  týden: 8. lekce, 2. test
14. týden: Opakování, zápočty

Exercises outline:

Témata a situace: volný čas, pozvání, seznamování, dopisování, jak překonávat jazykové obtíže, žádost o informace, já a moje rodina, škola a studium, profese a povolání, zájmy. Gramatika: další slovesa v přítomném čase včetně zvratných a se změnou kmenové souhlásky, skloňování osobních a přivlastňovacích zájmen a podstatných jmen.

Literature:

Jelínek, S. a kol.: Raduga po-novomu 1. Fraus, Plzeň 2009 (5. -8.lekce). Materiály k304

Requirements:

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast v hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí 2 testů.

Keywords:

ruský jazyk, volný čas, pozvání, seznamování, dopisování,

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPSIT Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
BPOES Common courses V


Page updated 26.9.2023 17:50:07, semester: Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)