Popis předmětu - A0B04F2

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A0B04F2 Francouzský jazyk 2
Role:V Rozsah výuky:2C
Katedra:13104 Jazyk výuky:
Garanti:Jennings P. Zakončení:Z
Přednášející:  Kreditů:2
Cvičící:Jennings P., Krumpová A., Lisá D. Semestr:*

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04F2

Anotace:

Kurz je určen pro studenty - tzv. falešné začátečníky, kteří se tento jazyk již dříve učili, a pro studenty, kteří absolvovali kurz Francouzština 1. Znají základní slovní zásobu a mají povědomí o základních gramatických jevech. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Cíle studia:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Obsah:

Kurz je určen pro studenty - tzv. falešné začátečníky, kteří se tento jazyk již dříve učili, a pro studenty, kteří absolvovali kurz Francouzština 1. Znají základní slovní zásobu a mají povědomí o základních gramatických jevech. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Osnovy přednášek:

Týden 1 + 2: Se saluer, se présenter. L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném. Týden 3 + 4: L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller. Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant. Týden 5 + 6: L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném. Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky. Týden 7 + 8: Opakování. Test I. L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena. Týden 9 + 10: L 10 - Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on. Zájmeno quel. Týden 11 + 12: L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20. Opakování. Test II. Týden 13 + 14: Oprava testu, zápočty.

Osnovy cvičení:

Týden 1 + 2: Se saluer, se présenter. L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném. Týden 3 + 4: L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller. Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant. Týden 5 + 6: L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném. Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky. Týden 7 + 8: Opakování. Test I. L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena. Týden 9 + 10: L 10 - Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on. Zájmeno quel. Týden 11 + 12: L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20. Opakování. Test II. Týden 13 + 14: Oprava testu, zápočty. Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Literatura:

Literatura : Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 7 - 11

Požadavky:

Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Poznámka:

Předmět není určen pro studenty, kteří ho mají jako svůj mateřský/úřední jazyk.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BEOES Otevřené elektronické systémy V
BKSIT Před zařazením do oboru V
BPOES_2020 Před zařazením do oboru V
BPOES Před zařazením do oboru V
MPOES3 Integrované elektronické systémy V
MPOES2 Vysokofrekvenční a digitální technika V
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu V
BPSIT Před zařazením do oboru V


Stránka vytvořena 21.6.2024 17:50:52, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)